Triển lãm tranh của cố họa sĩ Lê Năng Hiển – Zuy Nhất

“Xuất thân trong một gia đình Nho Học trung lưu với những ràng buộc đạo lý cùng tư tưởng t&ac...

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

Sep 15 - Sep 19

Triển lãm tranh của cố họa sĩ Lê Năng Hiển – Zuy Nhất

Triển lãm tranh của cố họa sĩ Lê Năng Hiển – Zuy Nhất

“Xuất thân trong một gia đình Nho Học trung lưu với những ràng buộc đạo lý cùng tư tưởng t&ac...

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

Sep 15 - Sep 19