Triển lãm “Chuối rừng” của họa sĩ Trần Ngọc Hưng

Họa sĩ Trần Ngọc Hưng (sinh năm 1982), hiện đang công tác tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và là...

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (KCC) 49 Nguyễn Du, Hà Nội

Sep 18 - Sep 29

Triển lãm “Chuối rừng” của họa sĩ Trần Ngọc Hưng

Triển lãm “Chuối rừng” của họa sĩ Trần Ngọc Hưng

Họa sĩ Trần Ngọc Hưng (sinh năm 1982), hiện đang công tác tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và là...

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (KCC) 49 Nguyễn Du, Hà Nội

Sep 18 - Sep 29