Triển lãm các tác phẩm của họa sĩ Tạ Phương Thảo

Họa sĩ Tạ Phương Thảo, thế hệ họa sĩ thứ ba trong đại gia đình của cố h...

43 Tràng Tiền

Sep 20 - Sep 23

Triển lãm các tác phẩm của họa sĩ Tạ Phương Thảo

Triển lãm các tác phẩm của họa sĩ Tạ Phương Thảo

Họa sĩ Tạ Phương Thảo, thế hệ họa sĩ thứ ba trong đại gia đình của cố h...

43 Tràng Tiền

Sep 20 - Sep 23