Lê Mai

Product thumbnail
0
 200
Iron pen on paper | 60x80 cm
Product thumbnail
0
 184
Iron pen on paper | 60x80 cm
Product thumbnail
0
 177
Iron pen on paper | 60x80 cm
Product thumbnail
0
 204
Iron pen on paper | 60x80 cm
Product thumbnail
0
 180
Iron pen on paper | 60x80 cm
Product thumbnail
0
 178
Iron pen on paper | 60x80 cm
Product thumbnail
0
 159
Iron pen on paper | 60x80 cm
Product thumbnail
0
 233
Iron pen on paper | 60x80 cm
Product thumbnail
0
 186
Ink on silk | 60x80 cm
Product thumbnail
0
 177
Ink on silk | 60x80 cm
Product thumbnail
0
 308
Ink on silk | 60x80 cm
Product thumbnail
0
 172
Ink on silk | 60x80 cm
Product thumbnail
0
 176
Ink on silk | 60x80 cm
Product thumbnail
0
 170
Ink on silk | 60x80 cm
Product thumbnail
0
 208
Ink on silk | 60x80 cm
Product thumbnail
0
 176
Ink on silk | 60x80 cm
Product thumbnail
0
 163
Ink on silk | 60x80 cm
Product thumbnail
0
Available $200
 170
Ink on silk | 60x80 cm
Product thumbnail
0
 616
Ink on silk | 60x80 cm
Product thumbnail
0
 160
Ink on silk | 60x80 cm
Product thumbnail
0
 164
Ink on silk | 60x80 cm
Product thumbnail
0
 866
Ink on silk | 60x80 cm
Author

Lê Mai

 • 6 lần Bộ văn hóa trao giải thưởng về tranh cổ động
 • Giải thưởng triển lãm ngày môi trường thế giới 2012
 • Đã xuất bản: Tranh bút sắt tập 1 (2011)
 • Xuất bản Tranh phong cảnh làng quê Việt Nam (2014)

Exhibitions

 • 9 lần tham gia triển lãm đề tài chiến tranh cách mạng và triển lãm Mỹ thuật toàn quốc (1990-2005)
 • 4 lần triển lãm nhóm (1995 - 2000)
 • 13 lần triển lãm tranh cổ động (1992 - 2005)
 • 1 lần triển lãm nhân đạo (1997)
 • 1 lần triển lãm về môi trường: Chúng ta đang sống ở đâu! (1998)
 • 1 lần triển lãm chào mừng Liên hợp quốc 50 năm (1995)
 • 1 lần triển lãm tranh bút sắt tại Thụy Điển (2005)
 • 4 lần triển lãm cá nhân tại 16 Ngô Quyền. (2000 - 2007)