Nguyễn Huân

Product thumbnail
0
 202
Acrylic | 100x150 cm
Product thumbnail
0
 232
Acrylic | 90x100 cm
Product thumbnail
0
 222
Acrylic | 55x165 cm
Product thumbnail
0
 513
Acrylic | 100x150 cm
Product thumbnail
0
 214
Acrylic | 75x75 cm
Product thumbnail
0
 201
Acrylic | 40x30 cm
Product thumbnail
0
 221
Acrylic | 40x30 cm
Product thumbnail
0
 229
Acrylic | 195x88 cm
Product thumbnail
0
 221
Acrylic | 195x88 cm
Product thumbnail
0
 221
Acrylic | 92x73 cm
Product thumbnail
0
 219
Acrylic | 60x90 cm
Product thumbnail
0
 215
Acrylic | 50x70 cm
Product thumbnail
0
 211
Acrylic | 50x70 cm
Product thumbnail
0
 228
Acrylic | 80x100 cm
Product thumbnail
0
 211
Acrylic | 50x70 cm
Product thumbnail
0
 200
Acrylic | 35x70 cm
Product thumbnail
0
 214
Acrylic | 35x70 cm
Product thumbnail
0
 221
Acrylic | 35x70 cm
Product thumbnail
0
 216
Acrylic | 30x40 cm
Product thumbnail
0
 220
Acrylic | 30x30 cm
Product thumbnail
0
 221
Oil | 45x90 cm
Product thumbnail
0
 208
Oil | 45x90 cm
Product thumbnail
0
 217
Acrylic | 45x90 cm
Product thumbnail
0
 191
Acrylic | 50x70 cm
Product thumbnail
0
 221
Acrylic | 45x90 cm
Product thumbnail
0
 216
Acrylic | 60x90 cm
Product thumbnail
0
 219
Acrylic | 50x70 cm
Product thumbnail
0
 206
Acrylic | 40x50 cm
Product thumbnail
0
 193
Acrylic | 35x45 cm
Product thumbnail
0
 217
Acrylic | 23x23 cm
Author

Nguyễn Huân

  • Tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Nội (năm 2006), khoa sư phạm Âm nhạc- Mỹ thuật.

Exhibitions

  • Tham gia triển lãm: “Nam Cao với nghệ thuật tạo hình” (6/2006), tại Bảo Tàng MTVN, 66 Nguyễn Thái Học, HN.
  • Triển lãm cá nhân: “Hoa Chuối” (7/1/2007), tại Ngô Văn Sở - Hà Nội.
  • Tham gia triển lãm: “Sắc xuân thành cổ” (2/2/2007), tại Thành cổ- Hà Nội.
  • Triển lãm cá nhân: “Tháng Tư” (1/4/2007), tại 32 Hội Vũ- Hà Nội.
  • Triển lãm nhóm: “Vào Thu” (9/9/2007), tại 32 Hội Vũ- Hà Nội.
  • Triển lãm nhóm tại 25studio.net - Đặng Thai Mai- Tây Hồ - Hà Nội.
  • Tham gia triển lãm “ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội” ,tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền – Hà Nội.
  • Tham gia triển lãm tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (2011).