Trần Văn Có

Author

Trần Văn Có

  • Học bồi dưỡng Trung cấp Mỹ thuật ở trường VHNT Vĩnh long năm 1998
  • Tham gia Hội VHNT tỉnh chuyên ngành MT năm 1982 đến giờ .

Exhibitions

Tham gia triển lãm địa phương từ năm 1993 đến nay

KV 8 Đồng Bằng Sông Cửu Long từ năm 1993 đến nay